top of page

  Ignasi Mundó, nascut a Barcelona el dia 6 de gener de 1918, on va viure la major part de la seva vida, és un dels pintors més significatius de l'art figuratiu a Catalunya del s. XX. La seva pintura, entre expressionista, postimpressionista i, bàsicament realista, expressa amb trets de gran vigor i força tot el que ell cercava en el seu entorn, fos quin fos: paisatge urbà -el més freqüentat- de la seva ciutat o de qualsevol altra que visités (de Vic a Praga, Berlín, París,o Berna, per exemple), bodegons i natures mortes, retrats, interiors de la vida quotidiana, etc. Qualsevol tema era el pretext per tal d'emmarcar un punt de vista personal sota una llum determinada. Sempre li va interessar l'estudi de la incidència de la llum en el color de l'objecte de la seva visió, el punt de vista o l'enquadrament del que tenia al davant.
 La seva vida era l'Art Pictòrica i s'hi va dedicar plenament mentre va viure. Sempre amb un bloc o una llibreta a la mà, prenia apunts constantment i retratava tot tipus d'escenes, llocs i persones que tenia al davant amb traç àgil i vigorós, amb la força que li donava el seu interès pel tractament de la llum i el color.

bottom of page